HTV Bouwtechniek
Prinses Alexialaan 6
2496 XA Den Haag
T +31 70 4443445
E info@htv-bouwtechniek.nl

HTV Bouwtechniek

Haalbaarheidsstudies

Snel inzicht in kansrijke locaties

Samen met de initiatiefnemer en de bouwkostendeskundige voeren wij een korte studie uit om de haalbaarheid te onderzoeken gericht op een kansrijke locatie. Deze analyse van functionele, technische, financiële, ruimtelijke en locatie-aspecten geeft snel inzage in de ruimtelijke kwaliteit, de kosten en de opbrengsten. Deze eerste stap richting een business case kan binnen enkele dagen worden uitgevoerd met een geringe investering. Bovendien levert deze haalbaarheidsstudie beeldmateriaal op van dit concept om in te zetten bij de vervolgstappen, richting de eventuele realisatie van het project.

Stappenplan haalbaarheidsstudie:

  • Onderzoek locatie en bestemming.
  • Schetsmatige varianten op basis van m² BVO en GO.
  • Ruimtelijke en functionele beoordeling in de omgeving.
  • Rekenmodel in 3D, gegenereerde overzichten in Excel.
  • Rendering CGI van enkele sfeerbeelden ter illustratie.

Met onze haalbaarheidsstudies onderscheiden wij ons door een zorgvuldige beoordeling, waardoor we duurzame en innovatieve oplossingen ontwikkelen.

Benieuwd naar al onze werkzaamheden?

Benieuwd naar de mogelijkheden

Neem gerust
contact met ons op