HTV Bouwtechniek
Prinses Alexialaan 6
2496 XA Den Haag
T +31 70 4443445
E info@htv-bouwtechniek.nl

HTV Bouwtechniek

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Regelgevingsexpertise op maat

Elk bouwproject in Nederland moet voldoen aan minimale (prestatie-)eisen op het gebied van (brand)veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid, geluid, installatietechniek en duurzaamheid, zoals vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De grote hoeveelheid regels die dit met zich meebrengt en de onderlinge relatie daartussen vergt specialistische kennis. Ons deskundige team toetst en adviseert concepten en ontwerpen op bouwregelgeving tijdens de ontwerp- en uitwerkingsfase van zowel nieuwbouw als transformatie- en renovatieprojecten.

Naast het Besluit bouwwerken leefomgeving kunnen gemeentelijke bouwverordeningen aanvullende regels bevatten voor omgevingsvergunningen, inclusief niet-technische eisen zoals stedenbouwkundige voorschriften en milieubescherming. Ook deze eisen nemen wij mee in onze ontwerpen en adviezen. Met onze expertise voorkomt u onnodig tijdverlies en verzekert u zich van een efficiënte vergunningsafhandeling.

Wij zetten onze kennis graag in om met oplossingen en voorstellen te komen die aan alle regelgeving en technische eisen voldoen, zodat een efficiënte vergunningsafhandeling is verzekerd.

Benieuwd naar al onze werkzaamheden?

Benieuwd naar de mogelijkheden

Neem gerust
contact met ons op