HTV Bouwtechniek
Prinses Alexialaan 6
2496 XA Den Haag
T +31 70 4443445
E info@htv-bouwtechniek.nl

HTV Bouwtechniek

Bestekken

Bestekken: een essentieel contractstuk

Het bestek samen met de tekeningen en de berekeningen vormen de basis van de zogeheten contractstukken voor de realisatie van een bouwproject en bestaat uit twee onderdelen. Een deel met administratieve voorwaarden waarin alle rechten en verplichtingen tussen de verschillende partijen worden vastgelegd en een tweede deel waarin per onderdeel wordt omschreven welke producten er gebruikt dienen te worden, hoe de producten verwerkt moeten worden en waar betreffende materialen in het bouwwerk moeten worden toegepast. Aannemers hebben een bouwkundig bestek nodig voor het opstellen van een begroting van de bouwkosten en tijdens de bouw wordt het gebruikt om te controleren of er daadwerkelijk gebouwd wordt waar men om gevraagd heeft. Mochten er afwijkingen worden geconstateerd, dan kan op basis van het bestek worden bepaald of deze voor eventueel meer- of minderwerk in aanmerking komen. Alle tekeningen, kleuren- en materiaalstaten, adviezen en berekeningen van de architect, de constructeur en installatie-adviseurs worden in het bestek beschreven, inclusief hun onderlinge samenhang. HTV Bouwtechniek schrijft al sinds 1990 Stabu-bestekken. 

Door onze jarenlange ervaring met bestekken beschikken wij over uitgebreide kwaliteitsomschrijvingen in onze database en zorgen wij ervoor dat bestek en tekeningen met elkaar overeenkomen en geen tegenstrijdigheden bevatten.

Benieuwd naar al onze werkzaamheden?

Benieuwd naar de mogelijkheden

Neem gerust
contact met ons op