Over HTV

Over HTV Bouwtechniek
HTV Bouwtechniek is inzetbaar voor integrale bouwtechnische planuitwerkingen bij nieuwbouw, verbouw en transformatie projecten. Sinds 1990 zijn wij betrokken bij klein- en grootschalige plannen door het hele land en vervullen wij de bouwtechnische taken binnen een projectteam. Denk hierbij aan advies- en tekenwerk, ontwerpassistentie, bestekken en begroten, begeleiding en coördinatie. De leiding van het bureau is sinds de oprichting in handen van Arno Vis (bureaucoördinatie) en Herbert van Brug (acquisitie en projectmanagement).

HTV Bouwtechniek staat voor een professionele aanpak, accuratesse, kennis van zaken en een pro-actieve houding. De actuele ontwikkelingen op het gebied van energiezuinigheid en duurzaamheid, alternatieve energiebronnen en ecologie, vormen al sinds de jaren ’80 een vast onderdeel van ons werk.

Vanaf 2019 maakt HTV Bouwtechniek onderdeel uit van DVP.

OVER DIEPENHORST DE VOS EN PARTNERS (DVP)
Vanuit de door DVP vertegenwoordigde disciplines: Bouwmanagement, Vastgoedadvies, Planontwikkeling, Huisvestingsadvies, Smart Concepts, Bouwkostenadvies en Bouwtechniek staan wij onze opdrachtgevers bij in de ontwikkeling en realisatie van diverse projecten.

DVP draagt er sinds haar oprichting in de jaren ’30 zorg voor dat deze projecten kwalitatief hoogstaand en financieel beheerst tot stand komen. Deze instelling resulteert in gewild en rendabel vastgoed. Om onze opdrachtgevers maximaal bij te kunnen staan, hanteren wij de volgende 5 pijlers: onafhankelijkheid, betrokken, deskundig, daadkrachtig en integer.

https://www.dvp.nl/