Diensten


Meetcertificaten

De NEN 2580 bevat termen, definities en bepalingsmethoden voor oppervlakten van terreinen die bestemd zijn voor gebouwen en voor vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen ervan. Valt een gemeenschappelijk trappenhuis nu wel of niet onder de oppervlakte van een gebruiksruimte? Het belang van NEN 2580 en de mogelijkheden in relatie met NEN 2631:1979 (investeringskosten) en NEN 2632:1980 (exploitatiekosten) kunnen als volgt worden samengevat:

  • Het opstellen van eenduidige oppervlakte- en inhoudsanalyses door uniforme bepaling van basisgegevens.
  • Het verkrijgen van vergelijkbare informatie over de verhouding tussen hoeveelheden (in m² en m³) en kosten.
  • Het fungeren als hulpmiddel bij de beoordeling en terugkoppeling in het ontwerpproces.

Deze norm wordt veel gebruikt door makelaars. Inmiddels is er ook de norm NEN-EN 15221-6:2011. Hoewel deze norm vanuit de hoek van Facility Management was opgezet, leek het er naar het eind toe op dat deze voor de gehele wereld van onroerende zaken zou gaan gelden. Dit is in de laatste fase van de ontwikkeling teruggedraaid. Daarom blijft de NEN 2580 gehandhaafd.

HTV Bouwtechniek hanteert de NTA 2581 voor het opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580. Deze kan worden gezien als een aanvulling op NEN 2580. De NTA zorgt ervoor op een eenduidige wijze een meetrapport op te stellen en geeft opdrachtgevers een helder inzicht in de resultaten. Deze NTA biedt onder meer antwoord op de vraag wat het verschil is tussen een meetstaat en een meetcertificaat en gaat in op de minimumeisen die worden gesteld om tot een kwalitatief goed en compleet meetrapport te komen. Daarbij wordt in deze NTA een onderscheid gemaakt tussen een meetcertificaat gebaseerd op een meting vanaf tekening en een meetcertificaat gebaseerd op een meting vanaf tekening in combinatie met een controle op locatie.