Diensten


Haalbaarheidstudies

Met het ontwerpen en opstellen van rekenmodellen als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek krijgen wij in korte tijd antwoord op de vraag: “wat is op deze locatie haalbaar?” In overleg met de opdrachtgever worden diverse varianten bekeken in relatie tot programma, stedenbouw, bestemmingsplan, milieu aspecten, parkeren, bezonning enz. De drie dimensionale gebouwmodellen worden in Revit opgesteld waarmee ook snel de hoeveelheden m² en M³ en zelfs presentaties voor handen zijn.

In samenwerking met de bouwkostendeskundigen binnen DVP worden kosten en opbrengsten berekend op hoofdlijnen maar met een grote mate van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid.

Naar producten >