Diensten


Duurzaamheid

Onze overall kennis op het gebied van bouwtechniek is een meerwaarde voor de rationele benadering van duurzame oplossingen. Wij helpen u met de implementatie van uw duurzaamheidsambitie binnen het project. Door tijdig de mogelijkheden te inventariseren op welke punten uw project duurzaam tot stand gebracht kan worden is het mogelijk om direct bij aanvang van uw project in te zetten op de voor u relevante en mogelijk financieel aantrekkelijke duurzame kaders. Duurzaamheid kan, maar hoeft geen extra investering te vereisen.

Binnen ons bureau worden naast genoemde advieswerkzaamheden ook berekeningen uitgevoerd op het gebied van:

  • Energiezuinigheid en -prestatie (BENG*) o.b.v. NEN 7120.
  • Thermische isolatie van de gebouwschil o.b.v. NEN 1068.
  • Milieubelasting en -prestatie (MPG) o.b.v. Bouwbesluiteisen.
  • Duurzaamheidsscan o.b.v. Gemeentelijke Prestatie Richtlijn (GPR), o.b.v. de vijf thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

(*) Vanaf 1 juli 2020 wordt de energieprestatie voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen vastgesteld aan de hand van 3 eisen:

  • De maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.
  • Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.