Diensten


BIM

De wens om alle bouwinformatie binnen een project digitaal aan elkaar te koppelen stamt al uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Diverse pogingen strandden omdat met name de capaciteit van de hardware het liet afweten. Ook werd al snel duidelijk dat het organiseren van een dergelijke samenwerking tussen de vele betrokken partijen zeer complex was omdat de belangen niet eenduidig waren. Het tekenwerk in CAD 3D, d.w.z. in drie dimensies, komt dan al wel voorzichtig van de grond en geeft partijen het voordeel van snel ruimtelijke inzage in het ontwerp en eventuele varianten.

Sinds het begin van de 21 eeuw wordt de lang gekoesterde wens langzaam werkelijkheid. BIM, in het Engels building information modeling, is een digitaal gebouwmodel, opgebouwd uit 3d-objecten waaraan informatie is gekoppeld. Zo kan naast de vorm, maat en positie van bijvoorbeeld een deurkozijn in een dergelijk model ook informatie worden toegevoegd zoals het te gebruiken bouwmateriaal, deur- en glastype, hang- en sluitwerk en zelfs bouwkosten en thermische isolatiewaarde. Deze toegevoegde informatie (aspecten) kunnen vervolgens gekoppeld worden aan applicaties voor begrotingen, bestekken, energieprestatie, onderhoud etc.

De software is gebaseerd op een database met 3D-elementen waardoor een geautomatiseerde controle mogelijk is op fouten in aansluitingen onderling. Faalkosten (kosten door fouten in de tekeningen, technische afstemming en verkeerde beslissingen of bouwfouten) maken ca. 10 % uit van de omzet van de bouwsector. Om dit te reduceren kan BIM hierbij behulpzaam zijn en daarom zijn het de bouwondernemingen en aannemers die BIM al snel omarmen. Daarnaast biedt het voor de eindgebruiker een basis voor het beheer en onderhoud van het gebouw na oplevering.

In de huidige bouwpraktijk is BIM veel terrein aan het winnen doordat de vele mogelijkheden en voordelen aantrekkelijk zijn en grote partijen waaronder de Rijksoverheid en Autodesk zich hierachter hebben gesteld. Inmiddels zijn daarnaast ook de valkuilen en problemen rondom BIM steeds sterker merkbaar en verdringen BIM specialisten elkaar om dit gat in de markt in te vullen. Het samenwerkingsprobleem uit de jaren 80 is nog minstens even complex en het ontbreken van bruikbare onderlinge werkafspraken voor het gebruik van BIM door meerdere disciplines en bedrijven, geeft aan dat inzet van ervaren en vakbekwame mensen noodzakelijk was en blijft.

HTV Bouwtechniek benadert de bouwtechnische uitwerking van ontwerpen vanuit die ambachtelijke gedachte en gebruikt 2D of 3D software als hulpmiddel en niet als doel op zich. Kennis van bouwmaterialen, detaillering, regelgeving, inzet en accuratesse binnen het team is een voorwaarde voor het realiseren van een optimaal gebouw voor gebruiker en eigenaar.

Applicaties tekenwerk HTV Bouwtechniek:

  • Revit
  • Navisworks
  • Solibri
  • Autocad
  • Adomi/Arkey

Naar producten >