Diensten


Bouwbesluit en advies

Het Bouwbesluit omvat alle technische (bouw)voorschriften die gelden vanuit het oogpunt van (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid en milieu en alle voorschriften voor technische installaties, het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen. Alle soorten gebouwen en andere bouwwerken vallen hieronder en de bouwer/verbouwer is zelf verantwoordelijk dat er aan de eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan.

Het Bouwbesluit geeft prestatie eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om een minimale afmeting, is eenvoudig vast te stellen of een ontwerp voldoet of niet. Soms vraagt de prestatie echter een uitgebreidere uitleg en berekening zoals bijvoorbeeld bij het energiegebruik of de indeling van een parkeergarage. In zo’n geval wijst het Bouwbesluit naar een NEN-norm.

HTV Bouwtechniek toetst en adviseert concepten en ontwerpen op bouwregelgeving tijdens de ontwerp- en uitwerkingsfase van bouwprojecten. Door tijdig een controle of scan uit te laten voeren wordt onnodig tijdverlies voorkomen en is men verzekerd van een soepele vergunningsafhandeling. Denk hierbij aan:

  • Toetsing verblijfsgebieden/verblijfsruimten en overige ruimten.
  • Ventilatieberekening conform NEN 1087 + NPR 1088.
  • Spui-capaciteit.
  • Equivalente daglichttoetreding bepaling conform NEN 2057.
  • Duurzaamheid.
  • Etc.

Het Bouwbesluit is een Algemene Maatregel van Bestuur, die op basis van de wet Wabo genomen is.

De Bouwverordening geeft in Nederland extra regels naast de technische voorschriften die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit, als voorwaarde voor de omgevingsvergunning. Ook bevatten bouwverordeningen de niet-bouwtechnische eisen voor het bouwen. Je kunt hierbij denken aan stedenbouwkundige regels, regels voor het gebruiken van gebouwen vóór het slopen, de manier van handhaving door de gemeente en het tegengaan van bouwen op verontreinigde grond.

Naar producten >