Diensten


Bestekken

In een bepaald stadium kan het opstellen van een Programma van Eisen (P.V.E.) en/of een Technische Omschrijving (T.O.) afdoende zijn als basis voor bijvoorbeeld de contractvorming en/of verkoop. In de meeste gevallen is het echter aan te raden een projectomschrijving te maken in de STABU² systematiek i.v.m. beschikbare kwaliteitsomschrijvingen in onze database. Met behulp van STABU² kunt u als opdrachtgever snel en efficiënt bestekken en gebouwdossiers laten opstellen en beheren. Alle data uit de STABU²-systematiek is ook geschikt voor BIM

STABU² verbindt al 40 jaar het bouwen in de B&U-sector met data voor betrouwbare bestekken. Daarnaast levert STABU² fabrikantgebonden productspecificaties en garandeert zo de kwaliteit van de bestekken. Alles wordt hierbij voortdurend getoetst aan wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties. HTV bouwtechniek schrijft de Stabu bestekken onder licentie, sinds het lanceren van het systeem in de jaren 80.

Volgens de UAV 1989 en de UAVTI 1996 wordt verstaan onder het bestek:

  • De beschrijving van het werk.
  • De daarbij behorende tekeningen.
  • De voor het werk geldende voorwaarden.
  • De nota van inlichtingen.
  • Het proces-verbaal van aanwijzing.

Omdat STABU² nauw samenwerkt met fabrikanten, wordt ook de specifieke informatie benut die voor u als opdrachtgever van belang kan zijn, zoals beschikbare CAD-bestanden, certificaten, garantieverklaringen, verwerkingsvoorschriften etc. 

Wanneer men met de STABU²-systematiek een administratief gedeelte en technische beschrijving opstelt, resulteert dit in een op een specifiek ontwerp toegesneden bestek dat bestaat uit:

  • Het algemeen/administratief gedeelte (aanvullende voorwaarden U.A.V. 1989 of UAV 2012).
  • De technische beschrijving/beschrijving van het werk, bestekposten (aanvullende technische bepalingen).
  • STABU-Standaard (Standaard Technische Bepalingen incl. U.A.V. 1989 of UAV 2012).
  • Overzicht bijlagen (modellen etc.).
  • STABU-Standaard. De STABU-Standaard is de uitgave waarin de basis kwaliteitseisen staan omschreven waaraan een werk moet voldoen op zowel technisch als administratief gebied. De STABU-Standaard wordt voornamelijk van toepassing verklaard in projectbeschrijvingen en is daarmee een contractstuk waarover men dient te beschikken.